Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 – Đề số 1

Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 - Đề thi số 1

Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 – Đề thi số 1 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số chữ hán (KANJI) ở mức độ JLPTN3, NATTEST N3 như: 物事, 選手,退屈,輸出, 需要…