Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 – Đề số 2

Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 - Đề thi số 2

Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 – Đề thi số 2 sẽ giúp các bạn ôn tập các chữ Kanji cho kỳ thi jLPT N3, Nattest N3, Jtest N3 một cách hiệu quả nhất. Các chữ hán ở đề thi này sẽ ôn các chữ như: 指導, 保障, 比較, 渋滞, 覚え…

Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 – Đề số 1

Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 - Đề thi số 1

Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 – Đề thi số 1 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số chữ hán (KANJI) ở mức độ JLPTN3, NATTEST N3 như: 物事, 選手,退屈,輸出, 需要…

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 24

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 - Đề thi số 24

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 24 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N3 như: Ngữ pháp にしては; Ngữ pháp っけ; Ngữ pháp しないと; Ngữ pháp によれば; Ngữ pháp ほど; Ngữ pháp ところだった.

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 23

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 - Đề thi số 23

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 23 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N3 như: Ngữ pháp ずに; Ngữ pháp こと; Ngữ pháp しかない; Ngữ pháp とたん; Ngữ pháp ことにする; Ngữ pháp 次第; Ngữ pháp ように; Ngữ pháp っぱなし.

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 22

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 - Đề thi số 22

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 22 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N3 như: Ngữ pháp ほど; Ngữ pháp にとって; Ngữ pháp に比べて; Ngữ pháp に対して; Ngữ pháp につれて.

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 21

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 - Đề thi số 21

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 21 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N3 như: Ngữ pháp なら; Ngữ pháp 以上; Ngữ pháp ば; Ngữ pháp ことはない; Ngữ pháp に対する; Ngữ pháp しかない.

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 20

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 - Đề thi số 20

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 20 sẽ giúp các bạn ôn thi lại một số mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N3 như: Ngữ pháp がち; Ngữ pháp ものだ; Ngữ pháp ずにはいられない; Ngữ pháp てばかり; Ngữ pháp つもり; Ngữ pháp ことになる.

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 19

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 - Đề thi số 19

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 19 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N3 như: Ngữ pháp てはじめて; Ngữ pháp はずだ; Ngữ pháp という; Ngữ pháp ため; Ngữ pháp わけにはいかない.

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 18

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 - Đề thi số 18

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 18 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N3 như: Ngữ pháp ほど; Ngữ pháp ことに; Ngữ pháp どころか; Ngữ pháp べき; Ngữ pháp わりに; Ngữ pháp くらべて; Ngữ pháp ばかり; Ngữ pháp わけ.

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 17

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 - Đề thi số 17

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 17 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N3 như: Ngữ pháp から~にかけて;Ngữ pháp ばかり; Ngữ pháp ようとする; Ngữ pháp わけではない; Ngữ pháp ように; Ngữ pháp たて; Ngữ pháp しかない; Ngữ pháp たびに.