Nổi bật

Trắc nghiệm từ vựng N3 – Đề số 1

Đề thi trắc nghiệm từ vựng N3 - Đề thi số 1

Đề thi trắc nghiệm từ vựng N3 – Đề thi số 1 sẽ giúp các bạn ôn thi lại các từ vựng: とうとう cuối cùng thì (thường đi với kết quả xấu là nhiều); 下がる: Hạ xuống, giảm bớt; 案内: Hướng dẫn; 豊富: Phong phú, giàu có; 冗談: Bông đùa, nói đùa, trò đùa; 覚悟: Lòng quyết tâm, sự sẵn sàng; 植える: Trồng trọt; 製造: Chế tạo, sự sản xuất; 偶然: Sự ngẫu nhiên, sự tình cờ; 嬉しい: Mừng vui, hạnh phúc