JLPT N2

Cấp độ JLPT N2 Về mặt ngữ pháp và chữ hán thì trình độ tiếng Nhật N2 tương đương với trình độ của các bạn đang theo học tại trường THPT bên Nhật. Các bạn sẽ phải học thêm nhiều mẫu ngữ pháp và nhiều từ vựng và chữ Hán khó hơn trong tiếng Nhật. Để giúp các bạn có thể tự học và ôn thi JLPT N2 online, nguphaptiengnhat.net đã tổng hợp chi tiết các mẫu Ngữ pháp, Từ vựng, Kanji, Luyện nghe và nhiều ví dụ phong phú.

Tổng hợp cấp độ N2


Cấp độ N2

* Xem thêm