Trắc nghiệm kanji N4 tiếng Nhật – Đề số 20

Trắc nghiệm kanji N4 – Đề số 20

Đề thi trắc nghiệm kanji tiếng Nhật N4 – Đề thi số 20, Có nhiều bạn thường hỏi là: Người Nhật học Kanji như thế nào? học Kanji hiệu quả như thế nào? câu trả lời là ngoài cách viết lại những chữ kanji đã học nhiều lần thì các bạn có thể làm nhiều lần đề thi trắc nghiệm thì các bạn có thể nhớ được một cách dễ dàng. Trong bài này chúng ta cùng nhau luyện tập các chữ hán 戻り, きんじょ, しめる, とおい, 高校生, のこって, 案内, 冷えた, 違った, のろう.