TỔNG HỢP TỪ VỰNG N3

TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT N3 TỔNG HỢP


Nhằm phục vụ cho các bạn đang học và ôn thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật N3 có thể tự học online, chúng tôi tổng hợp toàn bộ phần từ vựng ở trình độ JLPT N3 theo cuốn Soumatome N3. Để cho các bạn dễ học chúng tôi đã chia ra làm 35 phần, trong từng bài sẽ có đầy đủ chữ hán và phiên âm cũng như ý nghĩa của từng từ.
Tổng hợp từ vựng tiếng nhật n3