Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 23

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 - Đề thi số 23

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 23 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N3 như: Ngữ pháp ずに; Ngữ pháp こと; Ngữ pháp しかない; Ngữ pháp とたん; Ngữ pháp ことにする; Ngữ pháp 次第; Ngữ pháp ように; Ngữ pháp っぱなし.