Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 17

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 - Đề thi số 17

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 17 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N3 như: Ngữ pháp から~にかけて;Ngữ pháp ばかり; Ngữ pháp ようとする; Ngữ pháp わけではない; Ngữ pháp ように; Ngữ pháp たて; Ngữ pháp しかない; Ngữ pháp たびに.