Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 – Đề số 2

Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 - Đề thi số 2

Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 – Đề thi số 2 sẽ giúp các bạn ôn tập các chữ Kanji cho kỳ thi jLPT N3, Nattest N3, Jtest N3 một cách hiệu quả nhất. Các chữ hán ở đề thi này sẽ ôn các chữ như: 指導, 保障, 比較, 渋滞, 覚え…

Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 – Đề số 1

Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 - Đề thi số 1

Đề thi trắc nghiệm Kanji N3 – Đề thi số 1 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số chữ hán (KANJI) ở mức độ JLPTN3, NATTEST N3 như: 物事, 選手,退屈,輸出, 需要…