Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 12

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 - Đề thi số 12

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 12 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số mẫu ngữ pháp tiếng Nhật như: Ngữ pháp がちに; Ngữ pháp という; Ngữ pháp 一方だ; Ngữ pháp ほど; Cách dùng になる.