Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 19

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 - Đề thi số 19

Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp N3 – Đề thi số 19 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N3 như: Ngữ pháp てはじめて; Ngữ pháp はずだ; Ngữ pháp という; Ngữ pháp ため; Ngữ pháp わけにはいかない.