Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề số 9

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 - Đề thi số 9

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề thi số 9 sẽ giúp cho các bạn ôn tập lại một số chữ hán ở mức độ JLPT N2, Nattest N2, Jtest N2 như là: 怪我, 破片, 腕, 平等…