Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề số 8

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 - Đề thi số 8

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề thi số 8 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số chữ hán ở mức độ JLPT N2, Nattest N2, Jtest N2 như: 信用, 性能, 逆に, 観察, 皮肉…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *