Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề số 10

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 - Đề thi số 10

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề thi số 10 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số chữ hán ở cấp độ JLPT N2, Nattest N2, Jtest N2 như: 放送局, 成功, 正面, 停車, 禁止…