NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N5

Danh sách các mẫu ngữ pháp N5


Nhằm phục vụ cho các bạn đang học và ôn thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật N5 có thể tự học online, và việc học tập được dễ dàng hơn, chúng tôi đã chia các bài viết thành: Bài viết về Động từ, Danh từ, Tính từ, Trợ từ, Các mẫu câu khác, Trong các bài viết sẽ có phần giải thích và các ví dụ cụ thể.
Ngữ pháp tiếng nhật n5

A. Động từ


B. Danh từ


C. Tính từ


D. Trợ từ


E. Một số mẫu câu khác