NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N4

Danh sách các mẫu ngữ pháp N4


Nhằm phục vụ cho các bạn đang học và ôn thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật N4 có thể tự học online, Trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp tổng hợp 49 mẫu ngữ pháp ở trình độ JLPT N4, Danh sách này chưa bao gồm các mẫu ngữ pháp đã học ở Ngữ pháp N5, Các bạn ôn thi năng lực tiếng Nhật N4 cần ôn lại ngữ pháp N5.
Ngữ pháp tiếng nhật n4