LUYỆN NGHE N4 - LUYỆN NGHE TIẾNG NHẬT N4

Luyện nghe tiếng Nhật N4 hàng ngày


Nhằm phục vụ cho các bạn đang học và ôn thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật N4 có thể tự học online, chúng tôi đã tổng hợp 19 bài nghe ở trình độ JLPT N4, trong mỗi bài nghe sẽ có khoảng 5 bài nhỏ, ở mỗi bài sẽ có phần lời thoại, các bạn sau khi nghe xong có thể xác nhận lại xem mình đã nghe chuẩn hay chưa.
Luyện nghe tiếng Nhật n4