LUYỆN NGHE N2 - LUYỆN NGHE TIẾNG NHẬT N2

Luyện nghe tiếng Nhật N2 hàng ngày


Nhằm phục vụ cho các bạn đang học và ôn thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật N5 có thể tự học online, Chúng tôi đã tổng hợp 10 bài nghe ở trình độ JLPT N2, trong mỗi bài nghe có khoảng 5 đến 6 bài hội thoại nhỏ, trong các bài này có cả phần lời hội thoại để sau khi các bạn nghe xong có thể kiểm tra lại xem mình đã nghe chuẩn hay chưa.
Luyện nghe tiếng Nhật N2