NGỮ PHÁP N5 - CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG ~ほしいですか?たいですか?

Các chú ý khi sử dụng ~ほしいですか?たいですか?


Ví Dụ 1:
A) ミンさん、あした、どこへいきたいですか? Minh ơi, ngày mai bạn muốn đi đâu?
B) そうですね。 とうきょうかな。 Ừ nhỉ, chắc là Tokyo
Ví Dụ 2:
みんさんのつくったりょうり、とてもおいしいですよ。 Món mà Bạn Minh làm rất là ngon
✖ せんせいもたべたいですか? Thầy giáo cũng muốn ăn chứ?
* Nếu là bạn bè thì Ví Dụ 1 hoàn toàn không vấn đề gì, nhưng Ví Dụ 2 thì có cảm giác rất là thất lễ.
+ Nếu là bạn bè thì có thể sử dụng 「~ほしいですか」「~たいですか」は、 để hỏi về nguyện vọng, ý muốn của đối phương.
+ Thế nhưng không thể sử dụng khi là cấp trên hoặc người không quen biết.

chú ý khi sử dụng ~ほしいですか?たいですか?

*** Xem thêm các bài khác trong ngữ pháp N5