NGỮ PHÁP N5 - CÁCH DÙNG TRỢ TỪ を TRONG TIẾNG NHẬT

Trợ từ を


Cách sử dụng trợ từ wo trong tiếng nhật

+ Nhấn mạnh tân ngữ, đối tượng của hành động


Ví Dụ:
ビール のみます。 Tôi uống bia.
かのじょは ごはん たべます。 Cô ấy ăn cơm.
ボールペン 2ほん ください。 Cho tôi 2 cái bút bi.

+ Xuống xe hoặc rời đi


Ví Dụ:
かれは もう うち でました。Anh ấy đã ra khỏi nhà.
バス おります。 Tôi xuống xe.

+ Đi qua, rẽ về hướng..


Ví Dụ:
かど ひだりに まがってください。 Hãy rẽ trái ở góc đường.
こうえん さんぽします。 Đi dạo qua công viên.
*Xem thêm cách sử dụng các trợ từ khác

*** Xem thêm các bài khác trong ngữ pháp N5